Arhiva

UDK: 625.711.1.003.12
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Osvrt na “Studiju opravdanosti brze ceste Dubrovnik-Zagreb”

Petar Đukan

Sažetak

U osvrtu na “Studiju opravdanosti brze ceste Dubrovnik-Zagreb”, prikaz koje je objavljen u broju 6/2000. časopisa Građevinar, prije svega komentira se naziv “brza cesta” kao nešto što nije na adekvatan način definirano. Upozorava se na nekonzistentan pristup pri izradi studije. Ističe se da se Studijom ne dokazuje gospodarska opravdanost projekta. Na kraju se prikazuje kako bi trebalo provesti globalnu komparativnu analizu na primjeru triju koridora u trokutu Zagreb-Split-Rijeka.

Ključne riječi
studija, projekt, gospodarska opravdanost, komparativna analiza, koridori u trokutu Zagreb-Split-Rijeka, brza cesta Dubrovnik-Zagreb

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Đukan, P.: Osvrt na “Studiju opravdanosti brze ceste Dubrovnik-Zagreb”, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 7

ILI:

Đukan, P. (2000). Osvrt na “Studiju opravdanosti brze ceste Dubrovnik-Zagreb”, GRAĐEVINAR, 52 (7)
Autori:

Petar Đukan
Institut IGH, Zagreb