Arhiva

UDK: 624.074.6.012.1.001.4:624.044

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj kontaktnih naprezanja na tradicijski kameni stup

Mario Uroš, Marta Šavor Novak, Josip Atalić

Sažetak

Tradicijski kameni stupovi, izvedeni spajanjem baze, tijela i kapitela trnom u osi stupa, često su prožeti karakterističnim pukotinama u blizini spojeva koje kontinuirano propagiraju. Brojnim sanacijama tijekom povijesti ne uspijeva se zaustaviti raspucavanje, što upućuje na neku suštinsku manjkavost. Radi utvrđivanja uzroka problema pokrenuto je sustavno istraživanje koje se temelji na nizu numeričkih modela različitih složenosti i laboratorijskom ispitivanju na gotovo realnim dimenzijama uzoraka. U ovom radu je prikazan dio rezultata koji opisuje karakteristično ponašanje stupova.

Ključne riječi
laboratorijska ispitivanja, ekscentrično opterećeni spoj, koncentracija naprezanja, numeričke analize spojeva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Uroš, M., Šavor Novak, M., Atalić, J.: Utjecaj kontaktnih naprezanja na tradicijski kameni stup, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 11, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.802.2012

ILI:

Uroš, M., Šavor Novak, M., Atalić, J. (2012). Utjecaj kontaktnih naprezanja na tradicijski kameni stup, GRAĐEVINAR, 64 (11), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.802.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
uros WEB
Mario Uroš
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Savor Marta
Marta Šavor Novak
Građevinski fakultet,
Sveučilišta u Zagrebu
ATALIC WEB
Josip Atalić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet