Arhiva

UDK: 666.974.002.23:504

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Samozbijajući ekološki prihvatljivi betoni

Mario Vujica, Marijan Skazlić

Sažetak

U radu su eksperimentalno analizirana svojstva samozbijajućeg betona u svježem i očvrslom stanju. Betonske mješavine su se razlikovale prema vrsti i količini mineralnih dodataka (metakaolin, leteći pepeo). Utvrđeno je da dodatak letećeg pepela i metakaolina utječe na bitno poboljšanje trajnosnih i mehaničkih svojstava samozbijajućeg betona, te ekološki pozitivno djeluje na smanjenje emisije CO2. Na temelju dobivenih rezultata ispitivanja dane su preporuke za praktičnu primjenu.

Ključne riječi
trajnost, samozbijajući beton, leteći pepeo, procjena rizika, metakaolin, mineralni dodaci, održivost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vujica, M., Skazlić, M.: Samozbijajući ekološki prihvatljivi betoni, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 11, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.803.2012

ILI:

Vujica, M., Skazlić, M. (2012). Samozbijajući ekološki prihvatljivi betoni, GRAĐEVINAR, 64 (11), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.803.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vujica Mario
Mario Vujica
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Skazlic Marijan
Marijan Skazlić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet