Arhiva

UDK: 625.85.001.5

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Istraživanje veziva asfaltnih slojeva kolničkih konstrukcija u Litvi

Donatas Cygas, Alfredas Laurinavicius, Viktoras Vorobjovas, Rita Kleiziene, Audrius Vaitkus

Sažetak

Način povezivanja slojeva asfaltne kolničke konstrukcije izravno utječe na čvrstoću i trajnost kolnika. Ako veza nije pravilno izvedena, kolnik postaje sklizak, dolazi do habanja, pucanja, propadanja kolnika i pojave pukotina te smanjenja vijeka trajanja. Kvaliteta veze između slojeva kolnika određena je direktnim ispitivanjem na smicanje, takozvanom Leutnerovom metodom bez pojave normalnog naprezanja u uzorku. Uzorci za ispitivanja uzeti su na različitim lokacijama cestovne mreže u Litvi, i to iz kolnika s klasičnom asfaltnom konstrukcijom te s pojačanom asfaltnom konstrukcijom primjenom geosintetika u međuslojevima.

Ključne riječi
asfaltni kolnik, veza slojeva kolničke konstrukcije, Leutnerova metoda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cygas, D., Laurinavicius, A., Vorobjovas, V., Kleiziene, R., Vaitkus, A.: Istraživanje veziva asfaltnih slojeva kolničkih konstrukcija u Litvi, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 11, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.804.2012

ILI:

Cygas, D., Laurinavicius, A., Vorobjovas, V., Kleiziene, R., Vaitkus, A. (2012). Istraživanje veziva asfaltnih slojeva kolničkih konstrukcija u Litvi, GRAĐEVINAR, 64 (11), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.804.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Cygas Donatas
Donatas Cygas
Department of Road,
Vilnius Gediminas Technical University,
Lithuania
Laurinavicius Alfredas
Alfredas Laurinavicius
Tehničko sveučilište Gediminas u Vilniusu
Odjel za ceste
Litva
Vorobjovas Viktoras
Viktoras Vorobjovas
Roads Research Institute,
Vilnius Gediminas Technical University,
Lithuania
Kleiziene Rita
Rita Kleiziene
Roads Research Institute,
Vilnius Gediminas Technical University,
Lithuania
Vaitkus WEB
Audrius Vaitkus
Tehničko sveučilište Gediminas u Vilniusu,
Institut za istraživanje cesta,
Litva