Arhiva

UDK: 627.16.001.42:551.464

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mjerenje i analiza zaslanjivanja na ušću Rječine

Boris Mofardin, Igor Ružić, Nevenka Ožanić, Nino Krvavica

Sažetak

Tijekom prve polovine 2012. godine proveden je veći broj mjerenja saliniteta u donjem toku Rječine. Pokazalo se kako je u ušću Rječine prisutno uslojeno tečenje slatke riječne vode iznad klina slane morske vode. Izrađeno je nekoliko regresijskih analiza koje opisuju funkcionalnu vezu protoka Rječine s duljinom slanog klina. U radu se također prikazuje usporedba izmjerenih vrijednosti dimenzija slanog klina s Keuleganovim poluempirijskim izrazima.

Ključne riječi
Rječina; salinitet; slani klin; mjerenje; regresija; Keulegan

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mofardin, B., Ružić, I., Ožanić, N., Krvavica, N.: Mjerenje i analiza zaslanjivanja na ušću Rječine, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 11, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.805.2012

ILI:

Mofardin, B., Ružić, I., Ožanić, N., Krvavica, N. (2012). Mjerenje i analiza zaslanjivanja na ušću Rječine, GRAĐEVINAR, 64 (11), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.805.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mofardin Boris
Boris Mofardin
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
IgorRuzic WEB
Igor Ružić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
NEVENKA OZANIC WEB
Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
NinoKrvavica WEB
Nino Krvavica
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet