Arhiva

UDK: 624.074.1:625.711.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proizvodnja i ugradnja glavnih nosača na objektima cestovnih prometnica

Snježana Tešović, Božana Ojvan

Sažetak

Opisuje se način proizvodnje i ugradnje glavnih nosača na objektima cesta i autocesta. Prikazana je izrada nosača u pogonu koji je smješten iza upornjaka mosta odnosno vijadukta. Na posebnom platou montiraju se armokoševi s kabelima i sidrima pričvršćenim na čeonu oplatu. Koševi se pomoću odgovarajuće dizalice ubacuju u kalup. Pored tehnologije proizvodnje opisana je i montaža na most ili vijadukt koji se provodi s pomoću autodizalice ili uz upotrebu navlačne rešetke ASPREM.

Ključne riječi
glavni nosač; oplata; kalup; autodizalica; toranjska dizalica; armakoš; kabel

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tešović, S., Ojvan, B.: Proizvodnja i ugradnja glavnih nosača na objektima cestovnih prometnica, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 2

ILI:

Tešović, S., Ojvan, B. (2004). Proizvodnja i ugradnja glavnih nosača na objektima cestovnih prometnica, GRAĐEVINAR, 56 (2)
Autori:

Snježana Tešović
Hidroelektra Niskogradnja d.d.

Božana Ojvan
Hidroelektra Niskogradnja d.d., Zagreb