Arhiva

UDK: 69.009.182:624.041
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Izmjena Zakona o gradnji i potvrda o usklađenosti glavnog projekta

Lino Fučić, Ljubica Čusak

Sažetak

Opisuju se najznačajnije izmjene i dopune Zakona o gradnji usvojene u Hrvatskom Saboru u srpnju 2004. one se uglavnom odnose na izdavanje građevinske dozvole. Upozorava se na važnost urednog zahtjeva i ispravnosti glavnog projekta te odgovornosti investitora i projektanta. Posebno se opisuju odredbe koje se odnose na ranije uvedenu potvrdu o usklađenosti glavnog projekta s posebnim zakonima. Uvodi se pojam "uredovanje na jednom mjestu" umjesto engleske inačice "one-stop-shop".

Ključne riječi
izmjene i dopune Zakona o gradnji, uredovanje na jednom mjestu, građevinska dozvola, usklađenost gl. projekta, Zakon o gradnji

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fučić, L., Čusak, L.: Izmjena Zakona o gradnji i potvrda o usklađenosti glavnog projekta, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 6

ILI:

Fučić, L., Čusak, L. (2005). Izmjena Zakona o gradnji i potvrda o usklađenosti glavnog projekta, GRAĐEVINAR, 57 (6)
Autori:

Lino Fučić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Ljubica Čusak
Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Sektor za graditeljstvo