Arhiva

UDK: 624.21:625.745.1(058)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dvadeseta obljetnica mosta kopno – otok Krk

Veselin Simović

Sažetak

U radu, povod kojega je obilježavanje dvadesete obljetnice puštanja u promet mosta kopno – otok Krk, opisuje se slijed događanja cilj kojih je bio izgradnja mosta. Prikazani su prijedlozi nuđenih projektnih rješenja za prijelaz s kopna na otok Krk. Dan je pregled najvećih lučnih betonskih mostova izgrađenih u svijetu. Ukratko je prikazan i most s najvećim rasponom luka izrađen 1997. te je istaknuto da Krčki most još nije nadmašen, s obzirom na strukturu poprečnog presjeka i način izvedbe. Spomenuti su i glavni akteri na pripremi, projektiranju i izvedbi mosta.

Ključne riječi
betonski luk, izgradnja, projektant, most kopno – otok Krk, izvođač, dvadeseta obljetnica, projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Simović, V.: Dvadeseta obljetnica mosta kopno – otok Krk, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 8

ILI:

Simović, V. (2000). Dvadeseta obljetnica mosta kopno – otok Krk, GRAĐEVINAR, 52 (8)
Autori:

Veselin Simović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet