Arhiva

UDK: 69.009.182:699.86
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tehnički propisi o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama

Nada Marđetko-Škoro, Lino Fučić, Jasenka Bertol-Vrček

Sažetak

Opisuju se zakonodavne mjere zemalja Europske unije vezane za uštedu energije u zgradama i uspoređuju s tehničkim zahtjevima iz tog područja u Hrvatskoj, posebno u vezi s novim Tehničkim propisom o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama. Prikazuje se sadržaj propisa i zahtjevi za zgrade, za toplinsko-izolacijske proizvode, sadržaj iskaznice potrebne topline za grijanje, uređivanje prijelaznog razdoblja te ocjena očekivanih rezultata primjene novog popisa.

Ključne riječi
zgrada; tehnički propis; toplinska energija; toplinska zaštita; ušteda energije; toplinsko-izolacijski građevni proizvodi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marđetko-Škoro, N., Fučić, L., Bertol-Vrček, J.: Tehnički propisi o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 7

ILI:

Marđetko-Škoro, N., Fučić, L., Bertol-Vrček, J. (2005). Tehnički propisi o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, GRAĐEVINAR, 57 (7)
Autori:
Mardjetko Nada
Nada Marđetko-Škoro
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva,
Sektor za graditeljstvo

Lino Fučić
Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Jasenka Bertol-Vrček
Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu