Arhiva

UDK: 624.131.2.0015:624.192

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ponašanje mekih stijena ovisno o naprezanjima i vremenu

Zvonko Tomanović

Sažetak

Pri matematičkom opisivanju ponašanja nekog materijala, osnovni je zadatak definirati deformacije u funkciji vremena, naprezanja i temperature. Utjecaj stanja naprezanja na deformacijski odziv stijenske mase eksperimentalno je određen jedoosnim, dvoosnim i troosnim ispitivanjima nanošenjem kratkotrajnog opterećenja, te ispitivanjem puzanja u vremenu od 3 do 360 dana. Predloženi model može se primijeniti za opisivanje vremenski ovisnih deformacija pod punim trajnim opterećenjem, ali i nakon ukupnog ili djelomičnog rasterećenja, što je važno za stanje naprezanja u stijenskoj masi oko otvora tunela.

Ključne riječi
puzanje; meka stijena; reološki model; bočno naprezanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tomanović, Z.: Ponašanje mekih stijena ovisno o naprezanjima i vremenu, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 12, pp. 993-1007, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.815.2012

ILI:

Tomanović, Z. (2012). Ponašanje mekih stijena ovisno o naprezanjima i vremenu, GRAĐEVINAR, 64 (12), 993-1007, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.815.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zvonko tomanovic WEB
Zvonko Tomanović
GeoT d.o.o, Podgorica, Crna Gora