Arhiva

UDK: 625.143.001.8:624.042

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Raspodjela tvrdoće u poprečnom presjeku žljebaste tračnice

Stjepan Lakušić, Maja Ahac

Sažetak

Radi produljenja ciklusa zamjene tračnica na zagrebačkim je tramvajskim kolosijecima uvedena primjena tračnica s povećanom tvrdoćom glave. Prilikom savijanja takvih tračnica, za potrebe ugradnje u krivinama, došlo je do njihova pucanja. Kako bi se utvrdilo leži li razlog u neuobičajenim mehaničkim karakteristikama čelika tračnica, provedena su mjerenja tvrdoće temeljem kojih se proračunski definirala vlačna čvrstoća. Ispitivanja su pokazala da su izmjerene vrijednosti tvrdoće, iako znatno variraju duž poprečnog presjeka tračnice, veće od propisanih minimalnih vrijednosti. Može se pretpostaviti da problemi vezani uz ove tračnice mogu biti posljedica promjena u mikrostrukturi čelika zbog povećanja tvrdoće glave tračnice njezinom termičkom obradom.

Ključne riječi
žljebaste tračnice; povećanje tvrdoće glave tračnice; mjerenja tvrdoće; vlačna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lakušić, S., Ahac, M.: Raspodjela tvrdoće u poprečnom presjeku žljebaste tračnice, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 12, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.816.2012

ILI:

Lakušić, S., Ahac, M. (2012). Raspodjela tvrdoće u poprečnom presjeku žljebaste tračnice, GRAĐEVINAR, 64 (12), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.816.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Lakusic Foto
Stjepan Lakušić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
AHAC MAJA WEB
Maja Ahac
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice