Arhiva

UDK: 624.194:624.131.5(56)

Objavljen: Građevinar 64 (2012) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Idejni projekt uronjenog tunela u Izmiru

Nisa Kartaltepe, İsfendiyar Egeli

Sažetak

U radu se analizira mogućnost izgradnje uronjenog tunela ispod Izmirskog zaljeva. Rezultati istraživanja pokazuju da je izgradnja tunela izvediva ukoliko se na ispravan način obavi određeno poboljšanje tla. Za određivanje naknadnog poboljšanja gustoće tla, definirana je minimalna vrijednost SPT-N koja je kompatibilna s betonom predviđenim za izgradnju uronjenog tunela. Ovaj postupak omogućuje osiguranje minimalnog naknadnog poboljšanja krutosti međudjelovanja tla i građevine uz ispunjavanje svih ostalih geotehničkih kriterija. Navedeno je dokazano pomoću postojećih podataka o podmorskom tlu na kojem je predviđena izgradnja tunela.

Ključne riječi
uronjeni tunel; podmorske građevine; poboljšanje tla; krutost veze između tla i građevine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kartaltepe, N., Egeli, İ.: Idejni projekt uronjenog tunela u Izmiru, GRAĐEVINAR, 64 (2012) 12, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.817.2012

ILI:

Kartaltepe, N., Egeli, İ. (2012). Idejni projekt uronjenog tunela u Izmiru, GRAĐEVINAR, 64 (12), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.817.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kartaltepe Nisa
Nisa Kartaltepe
Tehnološki Institut u Izmiru,
Odjel za građevinarstvo
Egeli WEB
İsfendiyar Egeli
Tehnološki Institut u Izmiru,
Odjel za građevinarstvo