Arhiva

UDK: 624.192:624.042/043
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena principa graničnih stanja u tunelogradnji

Mladen Hudec

Sažetak

Polazeći od činjenice da je proračun podgrade tunela i podzemnih prostorija nepouzdan, ako se temelji na zajedničkim deformacijama stijene i podgrade, u ovom se radu opisuje inverzni postupak. Pritom se stijena opterećuje na rubu otvora reaktivnim silama koje može proizvesti podgrada. Upozorava se da treba kontrolirati zadovoljava li stijena kriterije loma. Pokazano je da se rješenje može naći primjenom metoda konačnih elemenata, konačnih razlika ili metodom rubnih elemenata

Ključne riječi
proračun, podgrada, Eurokod 7, granično stanje, kriterij loma, tunelogradnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Hudec, M.: Primjena principa graničnih stanja u tunelogradnji, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 8

ILI:

Hudec, M. (2000). Primjena principa graničnih stanja u tunelogradnji, GRAĐEVINAR, 52 (8)
Autori:

Mladen Hudec
Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet