Arhiva

UDK: 625.85.001
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Studija kolničkih konstrukcija za autoceste

Andrija Prager, Tatjana Rukavina, Branimir Palković, Mate Sršen, Zdravko Tomljanović, Branimir Babić

Sažetak

Prikazana je studija kolničkih konstrukcija autocesta u Hrvatskoj koju je izradio tim autora iz Građevinskog fakulteta u Zagrebu i Instituta građevinarstva Hrvatske. Prikazane su i analizirane naše izvedene konstrukcije te praksa i najnoviji trendovi u projektiranju kolničkih konstrukcija autocesta u europskim zemljama. Temeljem toga razrađena su i predložena odgovarajuća idejna rješenja kolničkih konstrukcija naših budućih autocesta, koja su u odnosu na dosadašnja, poboljšana.

Ključne riječi
kolnička konstrukcija, projektiranje, autocesta, studija, izvedba, idejno rješenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Prager, A., Rukavina, T., Palković, B., Sršen, M., Tomljanović, Z., Babić, B.: Studija kolničkih konstrukcija za autoceste, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 4

ILI:

Prager, A., Rukavina, T., Palković, B., Sršen, M., Tomljanović, Z., Babić, B. (2000). Studija kolničkih konstrukcija za autoceste, GRAĐEVINAR, 52 (4)
Autori:

Andrija Prager
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice

Branimir Palković
Institut IGH d.d.

Mate Sršen
Institut IGH d.d.
Zavod za prometnice

Zdravko Tomljanović
Institut IGH d.d.

Branimir Babić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet