Arhiva

UDK: UDK 721.004.5:65.012
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Upravljanje održavanjem zgrada

Anita Cerić, Mariza Katavić

Sažetak

Dan je prijedlog unapređenja upravljanja održavanjem zgrada. Konstatirano je da planiranje radova na održavanju, a samim tim i sredstava za održavanje treba provesti u fazi projektiranja objekta. Daje se i sadržaj predloženog projekta održavanja. Radi učinkovitosti predlaže se jedan mogući skup obrazaca koji čine dokumentaciju o održavanju, koje treba ažurirati pri svakom pregledu objekta. Prikazan je cjelovit sustav za potporu odlučivanju o prioritetima u održavanju zgrada.

Ključne riječi
prioritet, održavanje, upravljanje, planiranje, projekt, dokumentacija, zgrada

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cerić, A., Katavić, M.: Upravljanje održavanjem zgrada, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 2

ILI:

Cerić, A., Katavić, M. (2001). Upravljanje održavanjem zgrada, GRAĐEVINAR, 53 (2)
Autori:
Ceric WEB
Anita Cerić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Mariza Katavić
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet