Arhiva

UDK: UDK 627.15.001.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Usporedba proračuna fiziografskih parametara sliva

Darko Barbalić

Sažetak

U članku je prikazana usporedba fiziografskih parametara srednje visine i srednjeg pada sliva proračunanih tradicionalnim i suvremenim metodama. Pri proračunu primijenjeni su rasterski i vektorski modeli terena. Proračun, statistička obrada i usporedba rezultata provedeni su za 62 podsliva rijeke Orljave koristeći se dostupnim komercijalnim GIS alatima. Na osnovi statističke obrade rezultata određeni su izrazi za proračun srednjeg pada sliva i njihovi intervali povjerenja

Ključne riječi
proračun, metode proračuna, GIS, srednja visina sliva, srednji pad sliva, fiziografski parametar

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Barbalić, D.: Usporedba proračuna fiziografskih parametara sliva, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 7

ILI:

Barbalić, D. (2002). Usporedba proračuna fiziografskih parametara sliva, GRAĐEVINAR, 54 (7)
Autori:
Barbalic Darko
Darko Barbalić
Hrvatske vode,
Zavod za vodno gospodarstvo