Arhiva

UDK: UDK 725.76.001.3:69.008

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ekspertne projektne analize u procesu gospodarenja održavanjem cesta

Miloš Šešlija, Igor Peško, Nebojša Radović

Sažetak

Za potrebe učinkovitog gospodarenja održavanjem cestovne mreže neophodno je raspolagati s ažurnom informacijskom osnovom i odgovarajućim modelom za odlučivanje. U radu se daje prikaz metodološkog postupka za ekspertne projektne analize za radove na održavanju i poboljšanju cesta uz korišćenje Baze Cestovnih Podataka (BCP) i primjenu HDM-4 modela. Postupak je uspješno primjenjen i prihvaćen u apliciranju zahtjeva za financiranje radova na održavanju i poboljšanju cestovne mreže od strane međunarodnih financijskih institucija (Svjetska Banka, EIB i EBRD) tijekom 2012-e godine.

Ključne riječi
HDM-4 model, održavanje cesta, projektne analize, gospodarenje cestama, ekonomska ocjena

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šešlija, M., Peško, I., Radović, N.: Ekspertne projektne analize u procesu gospodarenja održavanjem cesta, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 7, pp. 641-652, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.833.2013

ILI:

Šešlija, M., Peško, I., Radović, N. (2013). Ekspertne projektne analize u procesu gospodarenja održavanjem cesta, GRAĐEVINAR, 65 (7), 641-652, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.833.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ELIJAWEB
Miloš Šešlija
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
3 Pesko WEB
Igor Peško
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
RADOVIWEB
Nebojša Radović
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju