Arhiva

UDK: UDK 624.072.33+625.6/.7:628.072.33

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza vibracija okvirnih konstrukcija uzrokovanih prometom

Marija Nefovska Danilović, Marko Radišić, Mira Petronijević

Sažetak

U radu je prikazan jednostavan numerički model za proračun vibracija ravninske okvirne konstrukcije u frekvencijskoj domeni, primjenom spektralnih elemenata u kome je međudjelovanje tla i zgrade uzeto u obzir. Dinamička krutost krutog temelja određena je metodom integralne transformacije. Analizirane su tri okvirne konstrukcije različite katnosti na djelovanje vibracija od tramvajskog i cestovnog prometa. Razmatran je utjecaj tla na vlastite frekvencije i odgovor konstrukcije. Analiza djelovanje vibracija na ljude provedena je prema britanskom standardu BS:6472.

Ključne riječi
metoda integralne transformacije, okvirna konstrukcija, međudjelovanje tla i građevine, vibracije od prometa

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Nefovska Danilović, M. ., Radišić, M., Petronijević, M.: Analiza vibracija okvirnih konstrukcija uzrokovanih prometom , GRAĐEVINAR, 65 (2013) 9, pp. 811-824, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.836.2013

ILI:

Nefovska Danilović, M. ., Radišić, M., Petronijević, M. (2013). Analiza vibracija okvirnih konstrukcija uzrokovanih prometom , GRAĐEVINAR, 65 (9), 811-824, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.836.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Nefovska Danilović WEB
Marija Nefovska Danilović
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Radišić WEB
Marko Radišić
Građevinski fakultet
Sveučilište u Beogradu
Petronijević WEB
Mira Petronijević
Građevinski fakultet
Sveučilište u Beogradu