Arhiva

UDK: UDK 551.573+620.91:69.003.1

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Prostorna dinamika efektivne dnevne evapotranspiracije

Bojana Horvat

Sažetak

Za procjenu efektivne dnevne evapotranspiracije odabran je SEBAL metodološki pristup koji se temelji na jednadžbi površinske energetske bilance, a kao ulazne podatke koristi informacije izvedene iz satelitskog snimka (NOAA AVHRR) te meteorološka mjerenja s odabranih meteoroloških postaja na dan preleta satelita. Ovim je pristupom, osim kvantifikacije efektivne dnevne evapotranspiracije, omogućen i uvid u prostorne značajke svih komponenata energetske bilance te prostornu dinamiku evapotranspiracije.

Ključne riječi
površinska energetska bilanca, satelitski snimak, efektivna dnevna evapotranspiracija, SEBAL, meteorološka mjerenja, prostorna dinamika

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Horvat, B.: Prostorna dinamika efektivne dnevne evapotranspiracije, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 8, pp. 693-705, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.837.2013

ILI:

Horvat, B. (2013). Prostorna dinamika efektivne dnevne evapotranspiracije, GRAĐEVINAR, 65 (8), 693-705, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.837.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Bojana Horvat WEB
Bojana Horvat
Hrvatske vode
Zavod za vodno gospodarstvo