Arhiva

UDK: 624.21:624.041
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Računalom generirana optimalna inačica mosta

Srečko Pičulin

Sažetak

Opisuje se integrirani računalni sustav RGOIM koji određuje optimalnu inačicu mosta. Dan je osvrt na numeričku optimalizaciju općenito te generiranje diskretnih rješenja primjenom ekspertnih sustava. Prikazani su dijelovi izgrađenoga integriranoga računalnog sustava. Navedeni su problemi koji se javljaju pri formulaciji i strukturiranju znanja na primjeru slobodne prijepusne gradnje betonskih grednih mostova. Sustav je primijenjen na primjeru jednoga izvedenog mosta u Sloveniji.

Ključne riječi
inačica mosta, integrirani računalni sustav, ekspertni sustav, baza znanja, slobodna prijepusna gradnja, most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pičulin, S.: Računalom generirana optimalna inačica mosta, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 8

ILI:

Pičulin, S. (2000). Računalom generirana optimalna inačica mosta, GRAĐEVINAR, 52 (8)
Autori:

Srečko Pičulin
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet