Arhiva

UDK: UDK 624.131.54 .001.2:69.008

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena analitičkog mrežnog procesa za procjenu rizika u održivom poboljšanju tla

Danijela Marčić, Meho Saša Kovačević, Anita Cerić

Sažetak

Temeljenje teških građevina u mekom tlu može se riješiti poboljšanjem tla. Održivo poboljšanje tla postiže se miješanjem tla sa sintetiziranim vezivima - geopolimerima. Prirodno tlo se na taj način pretvara u novi materijal. U radu je prikazana primjena analitičkog mrežnog procesa (ANP) za procjenu rizika u održivom poboljšanju tla. Analize osjetljivosti pokazale su izrazitu stabilnost rezultata odlučivanja.

Ključne riječi
procjena rizika, Analitički hijerarhijski proces (AHP), Analitičli mrežni proces (ANP), održivo poboljšanje tla, geopolimeri

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marčić, D., Kovačević, M. S., Cerić, A.: Primjena analitičkog mrežnog procesa za procjenu rizika u održivom poboljšanju tla , GRAĐEVINAR, 65 (2013) 10, pp. 919-929, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.841.2013

ILI:

Marčić, D., Kovačević, M. S., Cerić, A. (2013). Primjena analitičkog mrežnog procesa za procjenu rizika u održivom poboljšanju tla , GRAĐEVINAR, 65 (10), 919-929, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.841.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:

Danijela Marčić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
Ceric WEB
Anita Cerić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet