Arhiva

UDK: 728.6:621.47
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tradicijska slavonska kuća i korištenje sunčevog zračenja

Željko Koški

Sažetak

Opisuje se istraživanje rezultati kojega su doveli do prijedloga za obnovu obiteljskih kuća uz očuvanje tipologije i morfologije slavonskih naselja. Prikazan je povijesni razvitak tradicijske slavonske kuće kod koje postoje uvjeti za iskorištavanje sunčevog zračenja. Obrazloženo je da bi se ostvarenjem prijedloga do kojih se došlo prikazanim istraživanjem postigao značajan doprinos u zadovoljenju arhitektonsko-energetskih i biološko-ekoloških zahtjeva za suvremenim stanovanjem

Ključne riječi
štednja energije, Sunčevo zračenje, iskorištavanje, suvremeno stanovanje, tradicijska slavonska kuća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Koški, Ž.: Tradicijska slavonska kuća i korištenje sunčevog zračenja, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 9

ILI:

Koški, Ž. (2000). Tradicijska slavonska kuća i korištenje sunčevog zračenja, GRAĐEVINAR, 52 (9)
Autori:
KOŠKI WEB
Željko Koški
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet