Arhiva

UDK: UDK 625.144.001.42:656.22

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Karakteristike kolosijeka za formiranje sabirnih vlakova

Ivan Belošević, Sanjin Milinković, Milana Kosijer, Norbert Pavlović, Miloš Ivić

Sažetak

U ovom radu razmatran je problem kolosijeka za formiranje sabirnih vlakova s analizom I prijedlogom mogucih rješenja. Predložena rješenja zasnovana su na rezultatima provedenih simulacija ciju osnovu predstavljaju podaci dobiveni iz ranžirnih kolodvora Beograd i Lapovo. Procesi koji se realiziraju u tim kolodvorima pokazali su se diskretnim sa stohastickim elementima te su i simulacijski modeli izabrani za rješavanje ovog problema prilagođeni istom, primjenjivi i ucinkoviti. Dobiveni rezultati pokazuju da dosadašnja praksa rješavanja ovog problema nije bila dobra, da ne daje dobre rezultate i da je treba mijenjati.

Ključne riječi
tehničke teretne stanice; metode za formiranje sabirnih vlakova; broj i dužina kolosijeka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Belošević, I., Milinković, S., Kosijer, M., Pavlović, N., , M. I.: Karakteristike kolosijeka za formiranje sabirnih vlakova, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 2, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.853.2012

ILI:

Belošević, I., Milinković, S., Kosijer, M., Pavlović, N., , M. I. (2013). Karakteristike kolosijeka za formiranje sabirnih vlakova, GRAĐEVINAR, 65 (2), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.853.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Belošević Ivan
Ivan Belošević
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet
Milinković Sanjin WEB
Sanjin Milinković
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet
Kosijer Milana WEB
Milana Kosijer
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet
Pavlović Norbert WEB
Norbert Pavlović
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet
Ivić Miloš WEB
Miloš Ivić
Sveučilište u Beogradu,
Prometni fakultet