Arhiva

UDK: UDK 624.074.5:624.043

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utvrđivanje razine prednaprezanja kabelskih rešetki u funkciji njihove stabilnosti

Ljubomir Vlajić, Dragan Kostić, Mirko Aćić

Sažetak

U radu se analizira stabilnost prethodno napregnutih kabelskih rešetki na djelovanje statičkih i dinamičkih opterećenja. Krutost elastičnog sustava kabelskih rešetki varirana je promjenom sila prednaprezanja. Rezultati analiziranih modela za različite razine zategnutosti pokazali su da je u pogledu zadovoljenja uvjeta dinamičke otpornosti potrebna mnogo veća sila zatezanja za kabelske rešetke s dijagonalnim štapovima u odnosu na one s vertikalnim štapovima. Izvedeni zaključci su preporuka za primjenu metoda za proračun kao i utvrđivanje sila prednaprezanja pod kojima su ispunjeni uvjeti stabilnosti.

Ključne riječi
stabilnost, krutost, vibracije izazvane vjetrom, svojstvene i prinudne oscilacije, kabelske rešetke

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vlajić, L., Kostić, D., Aćić, M.: Utvrđivanje razine prednaprezanja kabelskih rešetki u funkciji njihove stabilnosti , GRAĐEVINAR, 65 (2013) 12, pp. 1097-1110, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.863.2013

ILI:

Vlajić, L., Kostić, D., Aćić, M. (2013). Utvrđivanje razine prednaprezanja kabelskih rešetki u funkciji njihove stabilnosti , GRAĐEVINAR, 65 (12), 1097-1110, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.863.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
VLAJIC LJUBOMIR WEB
Ljubomir Vlajić
Sveučilište u Subotici
Građevinski fakultet
(sveučilišni profesor u mirovini)
KOSTIC DRAGAN WEB
Dragan Kostić
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
ACIC MIRKO web
Mirko Aćić
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
(sveučilišni profesor u mirovini)