Arhiva

UDK: UDK 624.072.33.001.5:624.071.3

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Određivanje svojstava tlačnog štapa ispune temeljem cikličkih ispitivanja u ravnini

Paolo Morandi, Guido Magenes, Sanja Hak

Sažetak

U nelinearnoj analizi AB okvira sa zidanom ispunom jednostavni se zamjenjujući tlačni štap često primjenjuje za modeliranje ispune, posebice u slučaju opsežnih numeričkih proračuna. Stoga je pažljiv odabir odgovarajućih svojstava tlačnog štapa od iznimne važnosti za vjerodostojni prikaz odziva zgrade. U ovom je radu predložen i primijenjen postupak određivanja svojstava tlačnog štapa za prikaz zidane ispune temeljem interpretacije rezultata cikličkih, statičkih ispitivanja u ravnini na uzorcima jednoetažnih, jednorasponskih armiranobetonskih okvira s ispunom i bez nje.

Ključne riječi
zidana ispuna, zamjenjujući dijagonalni tlačni štap, cikličko ispitivanje u ravnini, granična stanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Morandi, P., Magenes, G., Hak, S.: Određivanje svojstava tlačnog štapa ispune temeljem cikličkih ispitivanja u ravnini, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 6, pp. 509-521, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.868.2013

ILI:

Morandi, P., Magenes, G., Hak, S. (2013). Određivanje svojstava tlačnog štapa ispune temeljem cikličkih ispitivanja u ravnini, GRAĐEVINAR, 65 (6), 509-521, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.868.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
MORANDI PaoloWEB
Paolo Morandi
Sveučilište u Paviji
Odsjek za građevinarstvo i arhitekturu
EUCENTRE, Pavia, Italija
MAGENES GuidoWEB
Guido Magenes
Sveučilište u Paviji
Odsjek za građevinarstvo i arhitekturu
EUCENTRE, Pavia, Italija
Slika SH WEB
Sanja Hak
Basler & Hofmann, Zürich, Švicarska