Arhiva

UDK: UDK 721+535.212:69.009.182

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Važnost dnevne svjetlosti pri projektiranju i izgradnji zgrada

Petar Pejić, Petar Mitković, Sonja Krasić

Sažetak

Optimalno iskorištenje dnevne svjetlosti u zgradama vrlo je važno za ugodan boravak ljudi, ali doprinosi i racionalnijem korištenju sustava za grijanje i klimatizaciju. Energetski učinkovite zgrade koje sadrže pasivne i aktivne sustave za iskorištenje solarne energije ne bi bile moguće bez sunčane svjetlosti. U svijetu se sve više postavlja pitanje važnost i kontrole rasvjete na postojećim zgradama prilikom projektiranja i izgradnje novih na susjednim parcelama. U radu je napravljena usporedba zakona i propisa iz područja dnevne svjetlosti zgrada koji su danas u primjeni u Europi i Americi.

Ključne riječi
dnevna svjetlost, projektiranje i izgradnja zgrada, energetska učinkovitost, solarna energija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pejić, P., Mitković, P. ., Krasić, S.: Važnost dnevne svjetlosti pri projektiranju i izgradnji zgrada, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 9, pp. 833-840, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.869.2013

ILI:

Pejić, P., Mitković, P. ., Krasić, S. (2013). Važnost dnevne svjetlosti pri projektiranju i izgradnji zgrada, GRAĐEVINAR, 65 (9), 833-840, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.869.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Petar Pejic
Petar Pejić
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Petar Mitkovic WEB
Petar Mitković
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Sonja Krasic
Sonja Krasić
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet