Arhiva

UDK: UDK 624.012.1+623.1.004.69:691.54

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pucolanski mortovi za konzervatorsku obradu starih zidanih konstrukcija

Snežana Vučetić, Vilma Ducman, Janja Ranogajec, Slavica Vujović

Sažetak

Projektiranje sanacijskih mortova počelo je karakterizacijom uzoraka starog morta sačuvanih na malim prostorima podova donžonske kule u bačkoj tvrđavi. Ispitana su dva materijala (stara cigla i glineni materijal) da bi se odabrao pucolanski materijal koji je kasnije upotrijebljen kao komponenta sanacijskog morta. Na temelju analize kompatibilnosti ispitanih starih mortova i novoprojektiranih mortova baziranih na gašenom vapnu, za konzervatorsku sanaciju donžonske kule odabran je mort u kojem se kao pucolanski materijal koristi drobljena otpadna cigla.

Ključne riječi
glina, pucolan, konzerviranje, srednjovjekovna tvrđava, gašeno vapno, kompatibilnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vučetić, S. ., Ducman, V., Ranogajec, J., Vujović, S.: Pucolanski mortovi za konzervatorsku obradu starih zidanih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 8, pp. 721-729, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.871.2013

ILI:

Vučetić, S. ., Ducman, V., Ranogajec, J., Vujović, S. (2013). Pucolanski mortovi za konzervatorsku obradu starih zidanih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 65 (8), 721-729, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.871.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Snezana Vucetic WEB2
Snežana Vučetić
Sveučilište u Novom Sadu
Tehnološki fakultet
Vilma Ducman WEB
Vilma Ducman
ZAG Ljubljana
Slovenski nacionalni institut za graditeljstvo
Jonjaua Ranogajec WEB
Janja Ranogajec
Sveučilište u Novom Sadu
Tehnološki fakultet
slavica slika
Slavica Vujović
Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, Petrovaradin