Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza duktilnosti lameliranih drvenih nosača male visine

Domagoj Damjanović, Krunoslav Pavković, Vlatka Rajčić, Dean Čizmar

Sažetak

Svrha je rada analizirati odnosno utvrditi primjenjivost modela koji uzimaju u obzir duktilnost drvenih elemenata pri savijanju. Ispitani su i prikazani gredni elementi male visine, dakle elementi kod kojih je raspon višestruko veći od visine. Osim ispitivanja grednih elemenata, dani su rezultati ispitivanja mehaničkih karakteristika osnovnog materijala i prikazana su ispitivanja provedena metodom konačnih elemenata (numerički modeli). Numerički modeli napravljeni su u programskom paketu Abaqus.

Ključne riječi
eksperimentalna ispitivanja, duktilnost materijala, drveni elementi, duktilnost pri savijanju, kohezijska interakcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Damjanović, D., Pavković, K., Rajčić, V., Čizmar, D.: Analiza duktilnosti lameliranih drvenih nosača male visine, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 5, pp. 395-406, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.874.2013

ILI:

Damjanović, D., Pavković, K., Rajčić, V., Čizmar, D. (2014). Analiza duktilnosti lameliranih drvenih nosača male visine, GRAĐEVINAR, 66 (5), 395-406, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.874.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Damjanovic WEB
Domagoj Damjanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Pavković Krunoslav WEB3
Krunoslav Pavković
Tehničko Veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
cizmar mala WEB
Dean Čizmar
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet