Arhiva

UDK: UDK 656.02.001.8:625.739

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 3
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Dvorazinski model za raspodjelu tranzitnih vozila

Maria Boilé,, Krunoslav Perić

Sažetak

Ovaj rad predstavlja formuliranje i rješenje projektantskih problema za dvorazinske tranzitne mreže u intermodalnom mrežnom okruženju. Niža razina dvorazinskog problema sastoji se od kombiniranog izbora i raspoređivanja intermodalne mrežne ravnoteže s asimetričnim interakcijskim povezivanjem i promjenjivim tranzitnim frekvencijama. Gornja razina je problem maksimizacije broja putnika koji koriste određeni oblik javnog prijevoza s brojem tranzitnih vozila dodijeljenih prema tranzitnim pravcima kao projektnih varijabli. Kao rješenje za dvorazinski problem predlaže se algoritam temeljen na osjetljivosti.

Ključne riječi
planiranje prijevoza, intermodalnost, projektno rješenje tranzitne mreže, dvorazinski model, SAB algoritam

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Boilé,, M., Perić, K.: Dvorazinski model za raspodjelu tranzitnih vozila, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 3, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.876.2012

ILI:

Boilé,, M., Perić, K. (2013). Dvorazinski model za raspodjelu tranzitnih vozila, GRAĐEVINAR, 65 (3), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.876.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Boile Maria WEB
Maria Boilé,
Hellenic Institute of Transport
Thessaloniki, Grčka
PERIĆ Krunsolav WEB
Krunoslav Perić
Institut IGH d.d.