Arhiva

UDK: UDK 624.131.6.001.3:519.63

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena postupka simuliranja temperature u kontroli procjeđivanja kod nasutih brana

Reza Ghiassi, Ali Noorzad, Mohsen Ghaemian, Saeed Kharaghani, Somayeh Yousefi

Sažetak

U ovom se radu razmatra procjeđivanje zemljane brane simuliranjem procjednog toka i toplinskih parametara. Jednadžbe za izjednačavanje masa i za konvekciju-difuziju diskretizirane su pomoću metode konačnih elemenata radi rješavanja tih pojava u zasićenim i nezasićenim zonama. Predloženi model je provjeren na primjeru zemljane brane Shamil. Analizirani su materijali raznih karakteristika provodljivosti te je izvršena usporedba s mjernim podacima. Rezultati pokazuju da se ispitivanjem temperaturnih varijacija pojava procjeđivanja može jasnije sagledati nego kod piezometarske kontrole procjeđivanja.

Ključne riječi
metoda konačnih elemenata, zemljana brana, procjeđivanje, toplinska simulacija, stvaranje erozijskih kanala

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ghiassi, R. ., Noorzad, A., Ghaemian, M., Kharaghani, S. . ., Yousefi, S. .: Primjena postupka simuliranja temperature u kontroli procjeđivanja kod nasutih brana, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 9, pp. 825-832, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.878.2013

ILI:

Ghiassi, R. ., Noorzad, A., Ghaemian, M., Kharaghani, S. . ., Yousefi, S. . (2013). Primjena postupka simuliranja temperature u kontroli procjeđivanja kod nasutih brana, GRAĐEVINAR, 65 (9), 825-832, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.878.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2 Reza Ghiassi WEB
Reza Ghiassi
University of Tehran
College of Engineering
School of Civil Eng.
3 Ali Noorzad WEB
Ali Noorzad
Sveučilište Shahid Beheshti
Odjel za građevinarstvo
4 Mohsen Ghaemian WEB
Mohsen Ghaemian
Tehničko sveučilište Sharif
Odjel za građevinarstvo
5 Saeed Kharaghani WEB
Saeed Kharaghani
Sveučilište Shahid Beheshti
Odjel za građevinarstvo
1 Somayeh Yousefi WEB
Somayeh Yousefi
Islamic Azad sveučilište u Teheranu
Odjel za građevinarstvo