Arhiva

UDK: UDK 645.141.001.1:519.711

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Projektiranje nasipa željezničkih pruga primjenom neuronskih mreža

İsfendiyar Egeli, Gökmen Tayfur

Sažetak

Osnovni zahtjev pri projektiranju nasipa željezničkih pruga za velike brzine su male vrijednosti ukupnih diferencijalnih slijeganja. U radu se analizira primjena cementom stabiliziranih slojeva u nasipima u odnosu na nestabilizirane slojeve koji se najčešće koriste. Razmatrani su različiti udjeli cementa te različiti vodocementni faktori u stabiliziranom sloju. Dobiveno je da primjena cementom stabiliziranih slojeva u nasipima može značajno smanjiti debljinu pojedinih slojeva te smanjiti slijeganja. Istraživanje je provedeno primjenom prema naprijed usmjerene neuronske mreže.

Ključne riječi
željeznice za velike brzine, željeznički nasipi, prema naprijed usmjerena neuronska mreža (FFNN)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Egeli, İ., Tayfur, G.: Projektiranje nasipa željezničkih pruga primjenom neuronskih mreža, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 4, pp. 319-330, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.884.2012

ILI:

Egeli, İ., Tayfur, G. (2013). Projektiranje nasipa željezničkih pruga primjenom neuronskih mreža, GRAĐEVINAR, 65 (4), 319-330, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.884.2012

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Egeli WEB
İsfendiyar Egeli
Tehnološki Institut u Izmiru,
Odjel za građevinarstvo
TAYFUR Gokmen WEB
Gökmen Tayfur
Tehnološki institut u Izmiru,
Odjel za građevinarstvo