Arhiva

UDK: UDK 625.85.001.7:691.322

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena lokalnih agregata za asfaltbetone visokih modula

Viktoras Vorobjovas, Audrius Vaitkus

Sažetak

Povećanje intenziteta prometa uvjetuje izradu dugotrajnih kolničkih konstrukcija s vijekom trajanja od 20 do 40 godina. Sredstva koja su sada dostupna za održavanje i rekonstrukciju nisu dostatna za sprečavanje pojave kolotraga na postojećim cestama i ulicama s asfaltnom kolničkom konstrukcijom. Zbog tih se faktora istražuju novi materijali, mješavine i metode za izradu asfaltnih mješavina. Jedno od mogućih rješenja je i primjena asfaltbetona visokih modula. U radu su prikazana laboratorijska ispitivanja asfaltbetona visokih modula pri čemu su korištene razne vrste bitumenskih veziva i mineralnih agregata.

Ključne riječi
asfaltbeton visokih modula, asfaltna kolnička konstrukcija, pojava kolotraga, modul krutosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vorobjovas, V., Vaitkus, A.: Primjena lokalnih agregata za asfaltbetone visokih modula, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 4, pp. 353-360, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.886.2013

ILI:

Vorobjovas, V., Vaitkus, A. (2013). Primjena lokalnih agregata za asfaltbetone visokih modula, GRAĐEVINAR, 65 (4), 353-360, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.886.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vorobjovas WEB
Viktoras Vorobjovas
Tehničko sveučilište Gediminas u Vilniusu, Litva
Institut za istraživanje cesta
Vaitkus WEB
Audrius Vaitkus
Tehničko sveučilište Gediminas u Vilniusu,
Institut za istraživanje cesta,
Litva