Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 5
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Istraživanje brzine kretanja vozila pri projektiranju kružnih raskrižja

Hrvoje Pilko, Davor Brčić, Nikola Šubić

Sažetak

Pojedini oblikovni elementi raskrižja s kružnim tokom prometa značajno utječu na brzinu kretanja vozila koja ima izravan utjecaj na razinu usluge i prometnu sigurnost raskrižja. U radu se kroz prikaz četiri urbana jednotračna kružna raskrižja grada Zagreba, analizira brzina in situ kao značajan element pri projektiranju kružnih raskrižja. Za definiranje i provjeru projektne brzine primijenjene su američka i australska metoda. Rezultati istraživanja dovode u korelaciju projektnu brzinu sa stvarno izmjerenom brzinom vozila na kružnom raskrižju.

Ključne riječi
sigurnost prometa, urbana sredina, jednotračno kružno raskrižje, oblikovanje i projektiranje, trajektorija provoženja vozila, brzina kretanja vozila

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pilko, H., Brčić, D., Šubić, N.: Istraživanje brzine kretanja vozila pri projektiranju kružnih raskrižja , GRAĐEVINAR, 66 (2014) 5, pp. 407-416, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.887.2013

ILI:

Pilko, H., Brčić, D., Šubić, N. (2014). Istraživanje brzine kretanja vozila pri projektiranju kružnih raskrižja , GRAĐEVINAR, 66 (5), 407-416, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.887.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
887 Autor 13 WEB
Hrvoje Pilko
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za cestovni promet
887 Autor 23 WEB
Davor Brčić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Zavod za gradski promet
887 Autor 3 WEB
Nikola Šubić
HOK osiguranje d.d.