Arhiva

UDK: 624.94:725.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Tipična hala od čelnih diskova, okvira i krovne konstrukcije s limovima

Riko Rosman

Sažetak

Prikazan je izvod jednostavnih obrazaca za odzivne veličine tipične hale od čelnih zidova ili rešetki, unutarnjih poprečnih okvira te krovne konstrukcije od trapeznih limova i pojaseva. Opterećenje je u poprečnom smjeru hale. Uzeta je u obzir prostorna interakcija navedenih elemenata konstrukcije. Izrađena su dva brojčana primjera. Dani su i obrasci za osnovni period vlastitih bočnih vibracija sustava. Ističe se doprinos postizanju ekonomičnih i estetski povoljnih rješenja.

Ključne riječi
okvir, zid, krovna konstrukcija, trapezni lim, posmična greda, hala, vlastita vibracija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rosman, R.: Tipična hala od čelnih diskova, okvira i krovne konstrukcije s limovima, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 9

ILI:

Rosman, R. (2000). Tipična hala od čelnih diskova, okvira i krovne konstrukcije s limovima, GRAĐEVINAR, 52 (9)
Autori:

Riko Rosman