Arhiva

UDK: UDK 624.041.001.3:728.8+930.2

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pregled metoda za modeliranje povijesnih zidanih konstrukcija

Hrvoje Smoljanović, Nikolina Živaljić, Željana Nikolić

Sažetak

Prikazan je pregled metoda namijenjenih za modeliranje povijesnih zidanih konstrukcija, počevši od jednostavnih klasičnih pa sve do suvremenih prikladnih za primjenu u računalnim programima. Predočena su glavna obilježja zidanih konstrukcija te glavne značajke metoda za njihovu analizu kao što su dinamičke analitičke metode, metode graničnih stanja, konačnih elemenata te diskretnih elemenata. Dan je osvrt na primjenu pojedine metode obzirom na zahtijevanu razinu točnosti, količinu ulaznih podataka te vrijeme trajanja proračuna.

Ključne riječi
metoda konačnih elemenata, metoda diskretnih elemenata, povijesne zidane konstrukcije, dinamičke analitičke metode, metoda graničnih stanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Smoljanović, H., Živaljić, N., Nikolić, Ž.: Pregled metoda za modeliranje povijesnih zidanih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 7, pp. 603-618, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.890.2013

ILI:

Smoljanović, H., Živaljić, N., Nikolić, Ž. (2013). Pregled metoda za modeliranje povijesnih zidanih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 65 (7), 603-618, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.890.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Smoljanovic WEB
Hrvoje Smoljanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
nikolina
Nikolina Živaljić
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
zeljana
Željana Nikolić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije