Arhiva

UDK: UDK 624.073.012.45:519.6+513.3

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza stabilnosti armiranobetonskih složenica

Danica Goleš, Dragan Milašinović

Sažetak

U radu je prikazana analiza stabilnosti armiranobetonskih složenica. Ove konstrukcije predstavljaju posebnu vrstu ljuski za koje se i geometrija i svojstva materijala mogu smatrati konstantnim duž glavnog pravca, dok samo raspodjela opterećenja može varirati. Poluanalitička harmonijski spojena metoda konačnih traka (HSMKT) primjenjuje se za rješavanje velikih progiba i problema poslije izvijanja ili na obje pojave istodobno. To je osobito važno za ljuske koje imaju veliki omjer raspona i širine.

Ključne riječi
armiranobetonske složenice, analiza stabilnosti, metoda konačnih traka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Goleš, D., Milašinović, D.: Analiza stabilnosti armiranobetonskih složenica , GRAĐEVINAR, 65 (2013) 5, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.898.2013

ILI:

Goleš, D., Milašinović, D. (2013). Analiza stabilnosti armiranobetonskih složenica , GRAĐEVINAR, 65 (5), doi: https://doi.org/10.14256/JCE.898.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Goles DanicaWEB
Danica Goleš
Sveučilište u Novom Sadu,
Građevinski fakultet u Subotici
Milasinovic DraganWEB
Dragan Milašinović
Sveučilište u Novom Sadu,
Građevinski fakultet u Subotici