Arhiva

UDK: UDK 624.071.2:624.046.001.3

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Poopćene minimalne mreže u oblikovanju prednapetih konstrukcija od užadi

Krešimir Fresl, Petra Gidak, Romana Vrančić

Sažetak

Problem nalaženja oblika prednapetih konstrukcija od užadi formuliran je kao varijacijski problem čija su rješenja minimalne i poopćene minimalne mreže. Uvedena su kinematička ograničenja koja omogućuju zadavanje duljina odabranih štapova. Analizirana je primjena Newton-Krilovljevih metoda u rješavanju nelinearnih jednadžbi ravnoteže te je opisana i analizirana iteracijska primjena metode gustoća sila u kojoj se gustoće sila u nekom koraku određuju na temelju zadanih uvjeta i rezultata prethodnoga koraka.

Ključne riječi
prednapeta konstrukcija od užadi, nalaženje oblika, poopćena minimalna mreža, kinematičko ograničenje, Newton-Krylovljeva metoda, metoda gustoća sila

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fresl, K., Gidak, P., Vrančić, R. .: Poopćene minimalne mreže u oblikovanju prednapetih konstrukcija od užadi , GRAĐEVINAR, 65 (2013) 8, pp. 707-720, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.902.2013

ILI:

Fresl, K., Gidak, P., Vrančić, R. . (2013). Poopćene minimalne mreže u oblikovanju prednapetih konstrukcija od užadi , GRAĐEVINAR, 65 (8), 707-720, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.902.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
FRESL Novo WEB
Krešimir Fresl
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
Gidak WEB
Petra Gidak
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
vrancic romana WEB
Romana Vrančić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet