Arhiva

UDK: 624.192:624,041
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje kontinuuma i diskontinuuma u tunelogradnji

Giovanni Barla, Marco Barla

Sažetak

U radu se razmatra modeliranje kontinuuma i diskontinuuma u tunelogradnji. Daje se kratak pregled primjena rješenja u zatvorenom obliku i numeričkih metoda. Izvodi se i nekoliko zaključaka o izboru između metoda kontinuuma i diskontinuuma pri modeliranju ponašanja stijenske mase u fazi izrade projekta. Razmatra se opravdanost modeliranja diskontinuuma u odnosu na metode za klasifikaciju stijenske mase i očekivani odziv tunela na iskop. Prikazan je i primjer izvedenog tunela

Ključne riječi
modeliranje, kontinuum, diskontinuum, izvedba, iskop, tunelogradnja, numeričke metode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Barla, G., Barla, M.: Modeliranje kontinuuma i diskontinuuma u tunelogradnji, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 10

ILI:

Barla, G., Barla, M. (2000). Modeliranje kontinuuma i diskontinuuma u tunelogradnji, GRAĐEVINAR, 52 (10)
Autori:

Giovanni Barla
Politecnico di Torino,
Katedra za konstrukcije i geotehniku

Marco Barla
Politecnico di Torino,
Katedra za konstrukcije i geotehniku