Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Otpornost na hidroabraziju i mehanička svojstva betona s dodatkom gume

Gordana Topličić-Ćurčić, Nenad Ristić, Dušan Grdić, Petar Mitković, Zoran Grdić

Sažetak

U radu su prikazani rezultati ispitivanja hidroabrazivne otpornosti i mehaničkih svojstava betona s dodatkom gumenih granula. Sitni riječni agregat zamijenjen je s 10, 20 i 30 posto reciklirane granulirane gume (u odnosu na ukupan volumen). Rezultati ispitivanja pokazuju da zamjenom sitnog riječnog agregata granuliranom gumom dolazi do povećanja hidroabrazivne otpornosti betona do 10 posto. Zamjena sitnog riječnog agregata gumenim materijalom dovodi do povećanja sposobnost raspodijele energije i duktilnosti.

Ključne riječi
hidroabrazivna otpornost, reciklirana guma, ubrzano ispitivanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Topličić-Ćurčić, G. ., Ristić, N., Grdić, D., Mitković, P. ., Grdić, Z.: Otpornost na hidroabraziju i mehanička svojstva betona s dodatkom gume, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 1, pp. 11-20, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.910.2013

ILI:

Topličić-Ćurčić, G. ., Ristić, N., Grdić, D., Mitković, P. ., Grdić, Z. (2014). Otpornost na hidroabraziju i mehanička svojstva betona s dodatkom gume, GRAĐEVINAR, 66 (1), 11-20, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.910.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Associate Professor Ph.D. Gordana Toplicic Curcic grad. Civil engineer WEB
Gordana Topličić-Ćurčić
Sveučilište u Nišu
Fakultet građevinarstva i arhikekture
Nenad Ristic WEB
Nenad Ristić
Sveučilište u Nišu
Fakultet građevinarstva i arhikekture
M.Sc. Dusan Grdic grad. Civil engineer WEB
Dušan Grdić
Sveučilište u Nišu
Fakultet građevinarstva i arhikekture
Petar Mitkovic WEB
Petar Mitković
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Zoran Grdic WEB
Zoran Grdić
Sveučilište u Nišu
Fakultet građevinarstva i arhitekture