Arhiva

UDK: UDK 624.154.001.2:624.044/.46

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjene nosivosti i slijeganja bušenih pilota u mekim tlima

Mario Bačić, Lovorka Librić, Tomislav Ivšić

Sažetak

Iako se tehnologije izvedbe pilota sve više usavršavaju, problemi procjene nosivosti i slijeganja su i dalje prisutni, pri čemu metode procjene u znatnoj mjeri predstavljaju kombinaciju teorije i empirije. U radu se analizira nosivost i slijeganje bušenih pilota, kao najčešće korištenog tipa pilota u domaćoj praksi. Empirijske metode procjene nosivosti iz geotehničkih parametara tla uvode niz određenih pojednostavljenja, čime se izostavljaju pojedini elementi složene interakcije pilot-tlo. S druge strane, rezultati terenskih ispitivanja pilota su izravna zbirna posljedica složenih sveukupnih uvjeta na kontaktu tla i pilota.

Ključne riječi
nosivost pilota, bušeni piloti, slijeganje pilota, empirijske procjene nosivosti, terenska ispitivanja pilota

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bačić, M., Librić, L., Ivšić, T.: Procjene nosivosti i slijeganja bušenih pilota u mekim tlima, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 10, pp. 901-918, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.912.2013

ILI:

Bačić, M., Librić, L., Ivšić, T. (2013). Procjene nosivosti i slijeganja bušenih pilota u mekim tlima, GRAĐEVINAR, 65 (10), 901-918, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.912.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mario WEB
Mario Bačić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za geotehniku
libric WEB
Lovorka Librić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
IVSIC Tomislav WEB
Tomislav Ivšić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku