Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Prionljivost armaturne šipke u spoju od polimera armiranog vlaknima

Kiarash Koushfar, Ahmad Baharuddin Abd. Rahman, Yusof Ahmad

Sažetak

U ovom se radu prikazuje ispitivanje prianjajna i proklizavanja armaturne šipke u novorazvijenoj injektiranoj spojnici sa staklenim vlaknima (eng. glass fiber-reinforced polymer - GFRP). Ukupno dvadeset sedam uzoraka ispitano je postupnim povećavanjem osnog vlačnog opterećenja. Rezultati dobiveni ispitivanjem uzoraka usvojeni su za modeliranje ovisnosti naprezanje prianjanja - proklizavanje, što je uspoređeno sa zahtjevima iz normi i odredbi. Rezultati pokazuju da se u konusnim spojnicama razvija veća čvrstoća prianjanja i otpornost na opterećenje usporedo sa smanjenjem promjera u srednjem dijelu.

Ključne riječi
polimer armiran staklenim vlaknima (GFRP), naprezanje prianjanja, proklizavanje, predgotovljeni spoj, spojnica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Koushfar, K. ., Rahman, A. B. A., Ahmad, Y.: Prionljivost armaturne šipke u spoju od polimera armiranog vlaknima, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 4, pp. 301-310, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.913.2013

ILI:

Koushfar, K. ., Rahman, A. B. A., Ahmad, Y. (2014). Prionljivost armaturne šipke u spoju od polimera armiranog vlaknima, GRAĐEVINAR, 66 (4), 301-310, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.913.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
913 Autor 1 WEB
Kiarash Koushfar
Tehničko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
913 Autor 2 WEB
Ahmad Baharuddin Abd. Rahman
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
913 Autor 3 WEB
Yusof Ahmad
Tehničko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet