Arhiva

UDK: UDK 624.21.001.7:69.008

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Predviđanje stanja mostova radi optimalizacije održavanja

Jure Radić, Danijel Tenžera, Goran Puž

Sažetak

Sustav gospodarenja mostovima na mreži državnih cesta Republike Hrvatske ne sadrži model za prognoziranje dotrajavanja koji bi se upotrijebio pri planiranju budućih popravaka, ali je prikupljena baza podataka o stanju, odnosno numerički izraženom stupnju oštećenosti elemenata mostova. Rad prikazuje rezultate istraživanja uporabljivosti triju modela dotrajavanja u nastojanju da se ocijeni koji je od njih za naše okolnosti najpovoljniji. Najprikladnijim je ocijenjen model koji se zasniva na Markovljevom procesu.

Ključne riječi
Markovljev proces, Sustav gospodarenja mostovima, ocjenjivanje mostova, održavanje mostova, dotrajavanje mostova

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radić, J., Tenžera, D., Puž, G.: Predviđanje stanja mostova radi optimalizacije održavanja, GRAĐEVINAR, 65 (2013) 12, pp. 1079-1088, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.914.2013

ILI:

Radić, J., Tenžera, D., Puž, G. (2013). Predviđanje stanja mostova radi optimalizacije održavanja, GRAĐEVINAR, 65 (12), 1079-1088, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.914.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Autor Tenžera WEB
Danijel Tenžera
Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb
Goran Puz WEB
Goran Puž
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska