Arhiva

UDK: UDK 624.074.6.001.4:624.046

Objavljen: Građevinar 65 (2013) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Proboj temelja samaca - usporedba proračuna i eksperimenta

Radomir Folić, Zoran Bonić

Sažetak

Proboj stupa kroz ploču najčešće se vezuje za međukatne konstrukcije, rjeđe i za ploče temelja samaca ispod stupova. Proračunski modeli za ova dva problema često nisu razdvojeni. Zbog nedostatka eksperimentalnih rezultata na temeljima, primjenjuju se modeli za međukatne ploče. U radu je prikazan pregled literature o teorijskim i eksperimentalnim istraživanjima i propisi za proračun proboja stupa kroz ploču. Opisan je program eksperimentalnih istraživanja i njegova realizacija. Dobiveni rezultati uspoređeni su s rezultatima proračuna prema različitim propisima. Dane su preporuke i naznačene smjernice budućih istraživanja.

Ključne riječi
proboj, posmična naprezanja, temelji, eksperimenti, uporedna analiza, propisi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Folić, R., Bonić, Z.: Proboj temelja samaca - usporedba proračuna i eksperimenta , GRAĐEVINAR, 65 (2013) 10, pp. 887-899, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.916.2013

ILI:

Folić, R., Bonić, Z. (2013). Proboj temelja samaca - usporedba proračuna i eksperimenta , GRAĐEVINAR, 65 (10), 887-899, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.916.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Folić Radomir WEB2
Radomir Folić
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo
Bonic Zoran WEB2
Zoran Bonić
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet