Arhiva

UDK: 624.192:624.132
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj iskopa tunela na stabilnost pokosa predusjeka

Davor Milaković, Meho Saša Kovačević

Sažetak

U radu se opisuje stanje kada se u području predusjeka tunela nalaze dvije geotehničke konstrukcije, predusjek i tunel, u istom području djelovanja. Odgovara se na pitanje utjecaja iskopa tunela na stabilnost pokosa predusjeka. Prikazuje se proračun deformacija upotrebom numeričkog trodimenzijskoga modela, koji simulira stvarni proces iskopa predusjeka i tunela, kao i prijedlog tehnoloških rješenja za smanjenje utjecaja iskopa tunela na stabilnost pokosa u zoni predusjeka.

Ključne riječi
predusjek, deformacija, proračun, stabilnost pokosa, trodimenzijski model, tunel

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milaković, D., Kovačević, M. S.: Utjecaj iskopa tunela na stabilnost pokosa predusjeka, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 8

ILI:

Milaković, D., Kovačević, M. S. (2008). Utjecaj iskopa tunela na stabilnost pokosa predusjeka, GRAĐEVINAR, 60 (8)
Autori:

Davor Milaković
Institut IGH, Zagreb
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku