Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Stanje područja stabilnosti i zavarivanja elemenata od aluminijskih legura

Tihomir Dokšanović, Damir Markulak, Ivica Džeba

Sažetak

Iako je aluminij već dugo prisutan konstrukcijski materijal, uporaba mu nije u skladu s dobrobitima koje se ostvaruju njegovom primjenom. Sličan je čeliku, no između njih postoje značajne razlike kako u proizvodnji, tako i u fizikalnim i mehaničkim svojstvima. Upravo iz tih razlika proizlaze posebnosti u područjima stabilnosti dijelova poprečnih presjeka i konstrukcijskih elemenata te u područjima zavara. Ta polja još uvijek predstavljaju aktivna područja istraživanja zbog velikog broja legura, obrada i oblika poprečnih presjeka profila.

Ključne riječi
spajanje, stabilnost, legura, aluminij, pregled stanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dokšanović, T., Markulak, D., Džeba, I.: Stanje područja stabilnosti i zavarivanja elemenata od aluminijskih legura, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 2, pp. 115-125, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.932.2013

ILI:

Dokšanović, T., Markulak, D., Džeba, I. (2014). Stanje područja stabilnosti i zavarivanja elemenata od aluminijskih legura, GRAĐEVINAR, 66 (2), 115-125, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.932.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Tihomir Doksanovic WEB
Tihomir Dokšanović
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Damir Markulak WEB
Damir Markulak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Džeba Ivica WEB
Ivica Džeba
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet