Arhiva

UDK: 624.075,4:69.009.18
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 52 (2000) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Stabilnost protiv izbočivanja limova u novoj regulativi

Drago Horvatić, Darija Živni

Sažetak

U radu se prikazuje geneza nastanka prilično zakašnjelog Eurokoda3-dio 1.5 koji se odnosi na probleme ploča naprezanih u svojoj ravnini. U tom je dokumentu značajan problem stabilnosti limova. Poslije testiranja prijedloga raznih autora, u probnoj normi ENV usvojena je nešto korigirana Winterova formula za konačnu normu EN. Uspoređuje se i sada važeća hrvatska norma HRN U.E7.121 koja je u primjeni još od 1986. Na jednostavnom numeričkom primjeru pokazana je primjena nove norme.

Ključne riječi
efektivna debljina, granična analiza, krivulje izbočivanja, Stabilnost lima, izbočivanje, efektivna širina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Horvatić, D., Živni, D.: Stabilnost protiv izbočivanja limova u novoj regulativi, GRAĐEVINAR, 52 (2000) 10

ILI:

Horvatić, D., Živni, D. (2000). Stabilnost protiv izbočivanja limova u novoj regulativi, GRAĐEVINAR, 52 (10)
Autori:

Drago Horvatić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Darija Živni
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet