Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Metode procjene u funkciji očuvanja graditeljske baštine

Iva Mrak

Sažetak

Povećanjem baštine i jačanjem interesa javnosti za očuvanjem baštine te smanjenjem javnih resursa, pojavljuje se potreba za razvojem polja upravljanja baštinom. Ovo polje uključuje kulturološko i ekonomsko shvaćanje baštine, valorizaciju baštine, integralni pristup prostornom planiranju, sudjelovanje javnosti u procesima odlučivanja i razvoj racionalnog i transparentnog odlučivanja. U tom procesu, posebno su važni alati pomoći pri odlučivanju (eng. decision-aid tools). U članku se opisuje razvoj metoda procjena i analizira mogućnost primjene različitih modela procjena u području baštine.

Ključne riječi
kulturna graditeljska baština/naslijeđe, višekriterijska analiza, metode procjene

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mrak, I.: Metode procjene u funkciji očuvanja graditeljske baštine, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 2, pp. 127-138, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.940.2013

ILI:

Mrak, I. (2014). Metode procjene u funkciji očuvanja graditeljske baštine, GRAĐEVINAR, 66 (2), 127-138, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.940.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
MRAK IVA WEB
Iva Mrak
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet