Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj temperature na stišljivost i potencijal kolapsibilnosti rezidualnog granitnog tla

Mehrdad Kholghifard, Kamarudin Ahmad, Nazri Ali, Azman Kassim, Roohollah Kalatehjari, Farzad Babakanpour

Sažetak

U ovom se radu istražuje utjecaj temperaturnih promjena na indeks stišljivosti i potencijal kolapsibilnosti rezidualnog granitnog tla na koje se često nailazi u Maleziji. Zbijeno tlo analizirano je pomoću modificiranog edometra s kontrolom temperature. Dvije serije uzoraka tla s raznim vrijednostima suhe gustoće ispitane su pri temperaturama od 27, 40 i 60°C. Rezultati ispitivanja pokazuju da vrijednost indeksa stišljivosti ne ovisi o temperaturi. S druge strane, grijanje dovodi do smanjenja potencijala kolapsibilnosti, a ta je pojava izraženija pri niskim vrijednostima suhe gustoće.

Ključne riječi
rezidualna granitna tla, temperatura, indeks stišljivosti, potencijal kolapsibilnosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kholghifard, M., Ahmad, K., Ali, N., Kassim, A., Kalatehjari, R., Babakanpour, F.: Utjecaj temperature na stišljivost i potencijal kolapsibilnosti rezidualnog granitnog tla, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 3, pp. 191-196, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.947.2013

ILI:

Kholghifard, M., Ahmad, K., Ali, N., Kassim, A., Kalatehjari, R., Babakanpour, F. (2014). Utjecaj temperature na stišljivost i potencijal kolapsibilnosti rezidualnog granitnog tla, GRAĐEVINAR, 66 (3), 191-196, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.947.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mehrdad.kholghifard.M.Sci
Mehrdad Kholghifard
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
Sveučilište Islamic Azad, Yasouj Branch,Iran
2 Kamarudin Ahmad WEB
Kamarudin Ahmad
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
3 Nazri Ali WEB
Nazri Ali
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
4 Azman Kassim WEB
Azman Kassim
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
5 Roohollah Kalatehjari WEB
Roohollah Kalatehjari
Tehnološko sveučilište u Maleziji
Građevinski fakultet
6 Farzad Babakanpour WEB
Farzad Babakanpour
Uprava grada Yasouj
Yasouj, Iran