Arhiva

UDK: 69.003.12:347.731
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 60 (2008) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Hrvatsko tržište građevinskih radova

Željka Pogačić, Lidija Anušić

Sažetak

U radu su dani statistički pokazatelji kretanja hrvatskoga graditeljstva u posljednjih nekoliko godina. Od 2001. uočavaju se pozitivni trendovi sudeći po osnovnim parametrima: vrijednosti izvršenih radova, broju zaposlenih i produktivnosti po zaposlenom. Prikazani su i osnovni financijski pokazatelji u gospodarstvu i graditeljstvu Republike Hrvatske. Ističe se nešto dinamičnija graditeljska aktivnost u 2007. godini. Predložene su mjere potrebne za rješavanje aktualnih problema.

Ključne riječi
tržište, vrijednost radova, broj zaposlenih, produktivnost, građevinski radovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pogačić, Ž., Anušić, L.: Hrvatsko tržište građevinskih radova, GRAĐEVINAR, 60 (2008) 8

ILI:

Pogačić, Ž., Anušić, L. (2008). Hrvatsko tržište građevinskih radova, GRAĐEVINAR, 60 (8)
Autori:

Željka Pogačić
Hrvatska gospodarska komora

Lidija Anušić
Hrvatska gospodarska komora