Arhiva

Objavljen: Građevinar 66 (2014) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usporedna analiza rumunjskog zakona o seizmičkom ocjenjivanju usklađenog sa zahtjevima EU

Iolanda-Gabriela Craifaleanu, Florenta-Nicoleta Tanase

Sažetak

U radu se prikazuje tehnička usporedna analiza rumunjskog propisa o ocjenjivanju potresne otpornosti, usklađenog sa zahtjevima EU, u usporedbi s odgovarajućim normama koji su na snazi u Europi i SAD-u, s namjerom da se ustanove mogućnosti daljnjeg razvoja tog propisa. Postupci uspoređivanja ilustrirani su paralelnim ocjenjivanjem seizmičke otpornosti koje je provedeno, u skladu s analiziranim propisima, na armiranobetonskoj okvirnoj konstrukciji usklađenoj s tipologijama građenja koje se koriste u Rumunjskoj.

Ključne riječi
propis o projektiranju potresne otpornosti, postojeće građevine, Eurokod 8, tehnička usporedna analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Craifaleanu, I., Tanase, F.: Usporedna analiza rumunjskog zakona o seizmičkom ocjenjivanju usklađenog sa zahtjevima EU, GRAĐEVINAR, 66 (2014) 4, pp. 335-345, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.952.2013

ILI:

Craifaleanu, I., Tanase, F. (2014). Usporedna analiza rumunjskog zakona o seizmičkom ocjenjivanju usklađenog sa zahtjevima EU, GRAĐEVINAR, 66 (4), 335-345, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.952.2013

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
IGCraifaleanu WEB
Iolanda-Gabriela Craifaleanu
Tehničko sveučilište u Bukureštu, Građevinski fakultet
URBAN-INCERC, INCERC Bucharest Branch
European Center for Building Rehabilitation
FNTanase WEB
Florenta-Nicoleta Tanase
URBAN-INCERC, INCERC Bucharest Branch2European Center for Building Rehabilitation